مطالب توسط

عمل بوکال فت در کرج

عمل بوکال فت یک روش جراحی زیبایی است که برای کاهش حجم عضلات گونه‌ها و کمرنگ کردن صورت استفاده می‌شود. در این روش، بخشی از بافت چربی که در منطقه بوکال (منطقه گونه) قرار دارد، با استفاده از جراحی برداشته می‌شود. این روش به عنوان یک راهکار برای تغییر شکل صورت و به دست آوردن یک […]